Terugblik

 

Koningsdag 2024

 

Koningsdag 2024

DEVH_20240427_0115
DEVH_20240427_0117
DEVH_20240427_0116
DEVH_20240427_0118
DEVH_20240427_0114
DEVH_20240427_0113
DEVH_20240427_0122
DEVH_20240427_0119
DEVH_20240427_0120
DEVH_20240427_0123
DEVH_20240427_0121
DEVH_20240427_0124
DEVH_20240427_0125
DEVH_20240427_0128
DEVH_20240427_0126
DEVH_20240427_0127
DEVH_20240427_0129
DEVH_20240427_0131
DEVH_20240427_0130
DEVH_20240427_0132
DEVH_20240427_0133
DEVH_20240427_0134
DEVH_20240427_0137
DEVH_20240427_0135
DEVH_20240427_0136
DEVH_20240427_0139
DEVH_20240427_0138
DEVH_20240427_0140
DEVH_20240427_0141
DEVH_20240427_0142
DEVH_20240427_0148
DEVH_20240427_0143
DEVH_20240427_0152
DEVH_20240427_0145
DEVH_20240427_0147
DEVH_20240427_0149
DEVH_20240427_0144
DEVH_20240427_0150
DEVH_20240427_0146
DEVH_20240427_0154
DEVH_20240427_0151
DEVH_20240427_0157
DEVH_20240427_0155
DEVH_20240427_0164
DEVH_20240427_0153
DEVH_20240427_0166
DEVH_20240427_0156
DEVH_20240427_0163
DEVH_20240427_0160
DEVH_20240427_0165
DEVH_20240427_0162
DEVH_20240427_0159
DEVH_20240427_0158
DEVH_20240427_0161
DEVH_20240427_0168
DEVH_20240427_0167
DEVH_20240427_0171
DEVH_20240427_0170
DEVH_20240427_0169
DEVH_20240427_0176
DEVH_20240427_0172
DEVH_20240427_0179
DEVH_20240427_0174
DEVH_20240427_0177
DEVH_20240427_0180
DEVH_20240427_0173
DEVH_20240427_0182
DEVH_20240427_0175
DEVH_20240427_0183
DEVH_20240427_0181
DEVH_20240427_0178
DEVH_20240427_0185
DEVH_20240427_0184
DEVH_20240427_0189
DEVH_20240427_0186
DEVH_20240427_0188
DEVH_20240427_0187
DEVH_20240427_0193
DEVH_20240427_0196
DEVH_20240427_0190
DEVH_20240427_0194
DEVH_20240427_0191
DEVH_20240427_0195
DEVH_20240427_0203
DEVH_20240427_0197
DEVH_20240427_0200
DEVH_20240427_0202
DEVH_20240427_0192
DEVH_20240427_0198
DEVH_20240427_0209
DEVH_20240427_0199
DEVH_20240427_0216
DEVH_20240427_0219
DEVH_20240427_0201
DEVH_20240427_0212
DEVH_20240427_0225
DEVH_20240427_0204
DEVH_20240427_0205
DEVH_20240427_0220
DEVH_20240427_0210
DEVH_20240427_0232
DEVH_20240427_0217
DEVH_20240427_0230
DEVH_20240427_0229
DEVH_20240427_0246
DEVH_20240427_0208
DEVH_20240427_0223
DEVH_20240427_0227
DEVH_20240427_0243
DEVH_20240427_0222
DEVH_20240427_0234
DEVH_20240427_0206
DEVH_20240427_0241
DEVH_20240427_0245
DEVH_20240427_0242
DEVH_20240427_0240
DEVH_20240427_0233
DEVH_20240427_0207
DEVH_20240427_0236
DEVH_20240427_0252
DEVH_20240427_0228
DEVH_20240427_0237
DEVH_20240427_0226
DEVH_20240427_0255
DEVH_20240427_0244
DEVH_20240427_0250
DEVH_20240427_0221
DEVH_20240427_0215
DEVH_20240427_0257
DEVH_20240427_0213
DEVH_20240427_0214
DEVH_20240427_0231
DEVH_20240427_0262
DEVH_20240427_0256
DEVH_20240427_0248
DEVH_20240427_0260
DEVH_20240427_0218
DEVH_20240427_0254
DEVH_20240427_0239
DEVH_20240427_0224
DEVH_20240427_0259
DEVH_20240427_0211
DEVH_20240427_0253
DEVH_20240427_0258
DEVH_20240427_0261
DEVH_20240427_0238
DEVH_20240427_0235
DEVH_20240427_0251
DEVH_20240427_0247
DEVH_20240427_0263
DEVH_20240427_0269
DEVH_20240427_0264
DEVH_20240427_0273
DEVH_20240427_0271
DEVH_20240427_0266
DEVH_20240427_0265
DEVH_20240427_0267
DEVH_20240427_0274
DEVH_20240427_0275
DEVH_20240427_0278
DEVH_20240427_0276
DEVH_20240427_0270
DEVH_20240427_0268
DEVH_20240427_0272
DEVH_20240427_0277
DEVH_20240427_0279
DEVH_20240427_0281
DEVH_20240427_0284
DEVH_20240427_0282
DEVH_20240427_0283
DEVH_20240427_0286
DEVH_20240427_0285
DEVH_20240427_0288
DEVH_20240427_0287
DEVH_20240427_0289
DEVH_20240427_0293
DEVH_20240427_0294
DEVH_20240427_0297
DEVH_20240427_0291
DEVH_20240427_0296
DEVH_20240427_0295
DEVH_20240427_0298
DEVH_20240427_0292
DEVH_20240427_0290
DEVH_20240427_0299
DEVH_20240427_0301
DEVH_20240427_0300
DEVH_20240427_0303
DEVH_20240427_0304
DEVH_20240427_0307
DEVH_20240427_0306
DEVH_20240427_0115 DEVH_20240427_0117 DEVH_20240427_0116 DEVH_20240427_0118 DEVH_20240427_0114 DEVH_20240427_0113 DEVH_20240427_0122 DEVH_20240427_0119 DEVH_20240427_0120 DEVH_20240427_0123 DEVH_20240427_0121 DEVH_20240427_0124 DEVH_20240427_0125 DEVH_20240427_0128 DEVH_20240427_0126 DEVH_20240427_0127 DEVH_20240427_0129 DEVH_20240427_0131 DEVH_20240427_0130 DEVH_20240427_0132 DEVH_20240427_0133 DEVH_20240427_0134 DEVH_20240427_0137 DEVH_20240427_0135 DEVH_20240427_0136 DEVH_20240427_0139 DEVH_20240427_0138 DEVH_20240427_0140 DEVH_20240427_0141 DEVH_20240427_0142 DEVH_20240427_0148 DEVH_20240427_0143 DEVH_20240427_0152 DEVH_20240427_0145 DEVH_20240427_0147 DEVH_20240427_0149 DEVH_20240427_0144 DEVH_20240427_0150 DEVH_20240427_0146 DEVH_20240427_0154 DEVH_20240427_0151 DEVH_20240427_0157 DEVH_20240427_0155 DEVH_20240427_0164 DEVH_20240427_0153 DEVH_20240427_0166 DEVH_20240427_0156 DEVH_20240427_0163 DEVH_20240427_0160 DEVH_20240427_0165 DEVH_20240427_0162 DEVH_20240427_0159 DEVH_20240427_0158 DEVH_20240427_0161 DEVH_20240427_0168 DEVH_20240427_0167 DEVH_20240427_0171 DEVH_20240427_0170 DEVH_20240427_0169 DEVH_20240427_0176 DEVH_20240427_0172 DEVH_20240427_0179 DEVH_20240427_0174 DEVH_20240427_0177 DEVH_20240427_0180 DEVH_20240427_0173 DEVH_20240427_0182 DEVH_20240427_0175 DEVH_20240427_0183 DEVH_20240427_0181 DEVH_20240427_0178 DEVH_20240427_0185 DEVH_20240427_0184 DEVH_20240427_0189 DEVH_20240427_0186 DEVH_20240427_0188 DEVH_20240427_0187 DEVH_20240427_0193 DEVH_20240427_0196 DEVH_20240427_0190 DEVH_20240427_0194 DEVH_20240427_0191 DEVH_20240427_0195 DEVH_20240427_0203 DEVH_20240427_0197 DEVH_20240427_0200 DEVH_20240427_0202 DEVH_20240427_0192 DEVH_20240427_0198 DEVH_20240427_0209 DEVH_20240427_0199 DEVH_20240427_0216 DEVH_20240427_0219 DEVH_20240427_0201 DEVH_20240427_0212 DEVH_20240427_0225 DEVH_20240427_0204 DEVH_20240427_0205 DEVH_20240427_0220 DEVH_20240427_0210 DEVH_20240427_0232 DEVH_20240427_0217 DEVH_20240427_0230 DEVH_20240427_0229 DEVH_20240427_0246 DEVH_20240427_0208 DEVH_20240427_0223 DEVH_20240427_0227 DEVH_20240427_0243 DEVH_20240427_0222 DEVH_20240427_0234 DEVH_20240427_0206 DEVH_20240427_0241 DEVH_20240427_0245 DEVH_20240427_0242 DEVH_20240427_0240 DEVH_20240427_0233 DEVH_20240427_0207 DEVH_20240427_0236 DEVH_20240427_0252 DEVH_20240427_0228 DEVH_20240427_0237 DEVH_20240427_0226 DEVH_20240427_0255 DEVH_20240427_0244 DEVH_20240427_0250 DEVH_20240427_0221 DEVH_20240427_0215 DEVH_20240427_0257 DEVH_20240427_0213 DEVH_20240427_0214 DEVH_20240427_0231 DEVH_20240427_0262 DEVH_20240427_0256 DEVH_20240427_0248 DEVH_20240427_0260 DEVH_20240427_0218 DEVH_20240427_0254 DEVH_20240427_0239 DEVH_20240427_0224 DEVH_20240427_0259 DEVH_20240427_0211 DEVH_20240427_0253 DEVH_20240427_0258 DEVH_20240427_0261 DEVH_20240427_0238 DEVH_20240427_0235 DEVH_20240427_0251 DEVH_20240427_0247 DEVH_20240427_0263 DEVH_20240427_0269 DEVH_20240427_0264 DEVH_20240427_0273 DEVH_20240427_0271 DEVH_20240427_0266 DEVH_20240427_0265 DEVH_20240427_0267 DEVH_20240427_0274 DEVH_20240427_0275 DEVH_20240427_0278 DEVH_20240427_0276 DEVH_20240427_0270 DEVH_20240427_0268 DEVH_20240427_0272 DEVH_20240427_0277 DEVH_20240427_0279 DEVH_20240427_0281 DEVH_20240427_0284 DEVH_20240427_0282 DEVH_20240427_0283 DEVH_20240427_0286 DEVH_20240427_0285 DEVH_20240427_0288 DEVH_20240427_0287 DEVH_20240427_0289 DEVH_20240427_0293 DEVH_20240427_0294 DEVH_20240427_0297 DEVH_20240427_0291 DEVH_20240427_0296 DEVH_20240427_0295 DEVH_20240427_0298 DEVH_20240427_0292 DEVH_20240427_0290 DEVH_20240427_0299 DEVH_20240427_0301 DEVH_20240427_0300 DEVH_20240427_0303 DEVH_20240427_0304 DEVH_20240427_0307 DEVH_20240427_0306

Koningsdag 2024 – Pubquiz

DEVH_20240426_0103
DEVH_20240426_0102
DEVH_20240426_0089
DEVH_20240426_0098
DEVH_20240426_0065
DEVH_20240426_0063
DEVH_20240426_0093
DEVH_20240426_0100
DEVH_20240426_0073
DEVH_20240426_0085
DEVH_20240426_0097
DEVH_20240426_0096
DEVH_20240426_0105
DEVH_20240426_0101
DEVH_20240426_0095
DEVH_20240426_0108
DEVH_20240426_0107
DEVH_20240426_0106
DEVH_20240426_0090
DEVH_20240426_0088
DEVH_20240426_0072
DEVH_20240426_0071
DEVH_20240426_0091
DEVH_20240426_0064
DEVH_20240426_0092
DEVH_20240426_0087
DEVH_20240426_0104
DEVH_20240426_0099
DEVH_20240426_0094
DEVH_20240426_0112
DEVH_20240426_0084
DEVH_20240426_0086
DEVH_20240426_0076
DEVH_20240426_0111
DEVH_20240426_0075
DEVH_20240426_0110
DEVH_20240426_0067
DEVH_20240426_0081
DEVH_20240426_0074
DEVH_20240426_0109
DEVH_20240426_0078
DEVH_20240426_0083
DEVH_20240426_0070
DEVH_20240426_0077
DEVH_20240426_0069
DEVH_20240426_0068
DEVH_20240426_0082
DEVH_20240426_0066
DEVH_20240426_0079
DEVH_20240426_0080
DEVH_20240426_0103 DEVH_20240426_0102 DEVH_20240426_0089 DEVH_20240426_0098 DEVH_20240426_0065 DEVH_20240426_0063 DEVH_20240426_0093 DEVH_20240426_0100 DEVH_20240426_0073 DEVH_20240426_0085 DEVH_20240426_0097 DEVH_20240426_0096 DEVH_20240426_0105 DEVH_20240426_0101 DEVH_20240426_0095 DEVH_20240426_0108 DEVH_20240426_0107 DEVH_20240426_0106 DEVH_20240426_0090 DEVH_20240426_0088 DEVH_20240426_0072 DEVH_20240426_0071 DEVH_20240426_0091 DEVH_20240426_0064 DEVH_20240426_0092 DEVH_20240426_0087 DEVH_20240426_0104 DEVH_20240426_0099 DEVH_20240426_0094 DEVH_20240426_0112 DEVH_20240426_0084 DEVH_20240426_0086 DEVH_20240426_0076 DEVH_20240426_0111 DEVH_20240426_0075 DEVH_20240426_0110 DEVH_20240426_0067 DEVH_20240426_0081 DEVH_20240426_0074 DEVH_20240426_0109 DEVH_20240426_0078 DEVH_20240426_0083 DEVH_20240426_0070 DEVH_20240426_0077 DEVH_20240426_0069 DEVH_20240426_0068 DEVH_20240426_0082 DEVH_20240426_0066 DEVH_20240426_0079 DEVH_20240426_0080

Koningsdag 2024 allerlei

DSC03129
DSC03128
DSC03131
DSC03133
DSC03139
DSC03132
DSC03140
DSC03137
DSC03138
DSC03136
DSC03134
DSC03145
DSC03144
DSC03149
DSC03150
DSC03156
DSC03157
DSC03146
DSC03147
DSC03151
DSC03152
DSC03154
DSC03158
DSC03163
DSC03167
DSC03155
DSC03153
DSC03170
DSC03173
DSC03172
DSC03169
DSC03160
DSC03171
DSC03159
DSC03174
DSC03168
DSC03175
DSC03177
DSC03187
DSC03176
DSC03182
DSC03180
DSC03186
DSC03179
DSC03178
DSC03181
DSC03184
DSC03192
DSC03183
DSC03189
DSC03188
DSC03185
DSC03194
DSC03200
DSC03197
DSC03193
DSC03207
DSC03190
DSC03196
DSC03210
DSC03215
DSC03203
DSC03219
DSC03201
DSC03199
DSC03198
DSC03202
DSC03204
DSC03211
DSC03217
DSC03216
DSC03212
DSC03213
DSC03209
DSC03221
DSC03223
DSC03218
DSC03220
DSC03227
DSC03222
DSC03228
DSC03224
DSC03225
DSC03226
DSC03230
DSC03243
DSC03232
DSC03231
DSC03242
DSC03247
DSC03263
DSC03280
DSC03268
DSC03246
DSC03259
DSC03235
DSC03244
DSC03274
DSC03257
DSC03249
DSC03233
DSC03251
DSC03250
DSC03282
DSC03237
DSC03273
DSC03270
DSC03260
DSC03245
DSC03253
DSC03261
DSC03241
DSC03238
DSC03240
DSC03248
DSC03278
DSC03239
DSC03258
DSC03277
DSC03262
DSC03269
DSC03256
DSC03264
DSC03234
DSC03267
DSC03276
DSC03255
DSC03271
DSC03266
DSC03254
DSC03286
DSC03265
DSC03281
DSC03304
DSC03293
DSC03297
DSC03308
DSC03236
DSC03310
DSC03252
DSC03285
DSC03301
DSC03294
DSC03284
DSC03295
DSC03279
DSC03299
DSC03291
DSC03309
DSC03283
DSC03302
DSC03289
DSC03298
DSC03303
DSC03287
DSC03305
DSC03312
DSC03296
DSC03317
DSC03288
DSC03290
DSC03307
DSC03306
DSC03300
DSC03316
DSC03318
DSC03320
DSC03323
DSC03328
DSC03321
DSC03322
DSC03332
DSC03329
DSC03325
DSC03330
DSC03331
DSC03334
DSC03313
DSC03315
DSC03311
DSC03339
DSC03379
DSC03351
DSC03349
DSC03338
DSC03385
DSC03356
DSC03374
DSC03345
DSC03367
DSC03386
DSC03129 DSC03128 DSC03131 DSC03133 DSC03139 DSC03132 DSC03140 DSC03137 DSC03138 DSC03136 DSC03134 DSC03145 DSC03144 DSC03149 DSC03150 DSC03156 DSC03157 DSC03146 DSC03147 DSC03151 DSC03152 DSC03154 DSC03158 DSC03163 DSC03167 DSC03155 DSC03153 DSC03170 DSC03173 DSC03172 DSC03169 DSC03160 DSC03171 DSC03159 DSC03174 DSC03168 DSC03175 DSC03177 DSC03187 DSC03176 DSC03182 DSC03180 DSC03186 DSC03179 DSC03178 DSC03181 DSC03184 DSC03192 DSC03183 DSC03189 DSC03188 DSC03185 DSC03194 DSC03200 DSC03197 DSC03193 DSC03207 DSC03190 DSC03196 DSC03210 DSC03215 DSC03203 DSC03219 DSC03201 DSC03199 DSC03198 DSC03202 DSC03204 DSC03211 DSC03217 DSC03216 DSC03212 DSC03213 DSC03209 DSC03221 DSC03223 DSC03218 DSC03220 DSC03227 DSC03222 DSC03228 DSC03224 DSC03225 DSC03226 DSC03230 DSC03243 DSC03232 DSC03231 DSC03242 DSC03247 DSC03263 DSC03280 DSC03268 DSC03246 DSC03259 DSC03235 DSC03244 DSC03274 DSC03257 DSC03249 DSC03233 DSC03251 DSC03250 DSC03282 DSC03237 DSC03273 DSC03270 DSC03260 DSC03245 DSC03253 DSC03261 DSC03241 DSC03238 DSC03240 DSC03248 DSC03278 DSC03239 DSC03258 DSC03277 DSC03262 DSC03269 DSC03256 DSC03264 DSC03234 DSC03267 DSC03276 DSC03255 DSC03271 DSC03266 DSC03254 DSC03286 DSC03265 DSC03281 DSC03304 DSC03293 DSC03297 DSC03308 DSC03236 DSC03310 DSC03252 DSC03285 DSC03301 DSC03294 DSC03284 DSC03295 DSC03279 DSC03299 DSC03291 DSC03309 DSC03283 DSC03302 DSC03289 DSC03298 DSC03303 DSC03287 DSC03305 DSC03312 DSC03296 DSC03317 DSC03288 DSC03290 DSC03307 DSC03306 DSC03300 DSC03316 DSC03318 DSC03320 DSC03323 DSC03328 DSC03321 DSC03322 DSC03332 DSC03329 DSC03325 DSC03330 DSC03331 DSC03334 DSC03313 DSC03315 DSC03311 DSC03339 DSC03379 DSC03351 DSC03349 DSC03338 DSC03385 DSC03356 DSC03374 DSC03345 DSC03367 DSC03386


Koningsdag 2022

We kijken terug op een zeer geslaagde Koningsdag 2022.

De avond voor koningsdag zijn we gestart met de Pubquiz met daarbij een optreden van WoodWorks.

Op Koningsdag zelf zijn we gestart met voor het eerste de aubade op het Kaoiplein, waarbij het plein tot 23.30 uur voortdurend gezellig vol is geweest. 100 Kinderen rende weer mee met de vertrouwde obstakel run en vanaf 14.00 uur was er onder het genot van een versnapering muziek voor jong en oud. Wij kijken al weer uit naar Koningsdag 2023.
 

Herdenking watersnoodramp

Op 1 februari 2017 hielden we in samenwerking met de gemeente de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de watersnoodramp 1953. Er was een hoge opkomst.

Het welkomstwoord werd door onze voorzitter (Wim Harteveld) verzorgd. Daarna volgde een toespraak van de burgemeester. Aïsja Nobels draagde samen met Marleen van Boven een gedicht voor.

Na de minuut stilte legde burgemeester Ada Grootenboer samen met Ruben Groenewegen vd Weiden en Isis de Boed een krans bij het monument. Alle aanwezigen konden daarna bloemen leggen en langs de graven lopen. Tenslotte volgde bij Hotel Restaurant “de Lely” een koffiemoment om na te praten.


Lichtjesparade 2017

De lichtjesparade was op 28 januari 2017. Dit keer wonnen Noa en Emy van Bommel de prijs voor leukst verklede deelnemers. De prijs was een waardebon van Snackbar de Kaai. Het was weer een geslaagd en gezellig evenement.